Môže byť očkovanie príčinou autizmu?

Vzťah medzi očkovaním a autizmom nepreukázala žiadna vedecká štúdia. Tvrdenia, že očkovanie má za následok vznik autizmu, boli vyvrátené, a nové výsledky výskumov to naďalej potvrdzujú. Môžeme teda povedať, že očkovanie nespôsobuje autizmus. Autizmus je neurovývinové ochorenie, dieťa sa rodí s predispozíciou naň. Je však potrebné upozorniť na skutočnosť, že aj keď autizmus nevzniká očkovaním dieťaťa, očkovanie, ako forma zvýšenej záťaže na organizmus (čo môže byť aj bežná choroba či stres), môže byť jeho spúšťačom.