Je možné zistiť genetickým vyšetrením či má dieťa PAS?

Zatiaľ nie je možné potvrdiť autizmus na základe genetického vyšetrenia, veľkú úlohu však zohráva dedičnosť. Ak sa už v rodine nachádza dieťa s autizmom, riziko, že ďalšie dieťa bude mať PAS je o 25% vyššie ako v prípade, že takéto dieťatko v rodine nie je. Nie je to však len dedičnosť a gény, ale v poslednom období aj vplyv prostredia a vonkajších faktorov, ktorému sme vystavovaní. Stanovenie diagnózy je preto v súčasnosti založené na starostlivom zhodnotení anamnézy a objektívnom pozorovaní dieťaťa, tzv. „zlatým štandardom“, za ktorý sa považujú medzinárodne používané diagnostické škály ako ADOS-2 a ADI-R.