Kde je možné diagnostikovať PAS?

PAS patria pod psychiatrické diagnózy, preto diagnostiku môžu vykonávať psychiatri, klinický psychológovia, resp. odborníci z centier zaoberajúcich sa diagnostikou PAS, ktorí absolvovali špeciálny výcvik na štandardizované diagnostické metódy.

More Articles