Prítomnosť oboch rodičov na časti ADI-R (rozhovor s rodičmi)

Pokiaľ je to možné, je vhodné, ak sú prítomní obaja rodičia. Častokrát majú rozdielny pohľad na rôzne situácie, ktoré sa v rámci ADI-R vyšetrenia posudzujú.

More Articles