Prečo robíme v našom centre z diagnostiky dieťaťa kamerový záznam?

Počas diagnostického procesu nám môžu uniknúť niektoré z dôležitých prejavov správania Vášho dieťaťa, napr. sme dieťaťu otočení chrbtom, niekedy je dieťa veľmi dynamické a nepodarí sa nám v danom momente zachytiť a odsledovať všetky jeho prejavy a reakcie, ktoré je následne potrebné ohodnotiť – posúdiť.
Kamerový záznam dôkladne analyzujeme a kódujeme podľa diagnostického manuálu. Používame ho výhradne na účely vyhodnotenia diagnostiky, prípadne pre konzultáciu s kolegami z diagnostického tímu.

More Articles