Prečo pri druhej časti diagnostiky ADI-R nemôže byť prítomné dieťa?

ADI-R je štruktúrovaný rozhovor pozostávajúci z 90 otázok, trvá 2,5 – 4 hodiny. Otázky sú naozaj veľmi podrobné a týkajú sa histórie dieťaťa. Od rodičov si toto vyšetrenie vyžaduje sústredenú pozornosť. Ak by bolo prítomné dieťa, pravdepodobne by sa sústredenie narušovalo a celý proces predlžoval. Zároveň nie je korektné hovoriť o dieťati „nad dieťaťom“ – teda v jeho prítomnosti.

More Articles