Pre dokument „Informovaný súhlas s diagnostikou dieťaťa“ neviem zabezpečiť podpis od druhého rodiča dieťaťa

V prípade, že máte dieťa súdom zverené do výhradnej starostlivosti, je potrebné doniesť k nahliadnutiu tento dokument (rozhodnutie súdu) v deň diagnostiky.
Ak takýto dokument nemáte, písomný súhlas oboch rodičov je nevyhnutný.

More Articles