Nepodarilo sa nám odobrať ranný moč, čo je potrebné urobiť?

Ak sa Vám v deň diagnostiky nepodarí priniesť vzorku prvého ranného moču, naši kolegovia, zodpovední za odber biologického materiálu, sa s vami dohodnú na čase, spôsobe odberu a dodaní vzorky do nášho centra. Vzorku moču je potrebné odovzdať najneskôr do dňa, kedy Vám bude odovzdaná lekárska správa z vyšetrenia dieťaťa.

More Articles