Môže odber krvi urobiť aj pediater a následne Vám vzorku doručíme?

Vzorka odobratej krvi je bezprostredne po odbere spracovaná v laboratóriu nášho centra. Dlhší časový odstup medzi odberom a spracovaním vzorky by výrazne skreslil výskumné výsledky.

More Articles