Môže mi vaše centrum vystaviť potvrdenie pre zamestnávateľa

Samozrejme, priepustku pre zamestnávateľa Vám potvrdíme.

More Articles