Kto môže diagnostikovať dieťa?

Diagnózu, na základe Medzinárodnej klasifikácie chorôb (v súčasnosti platná 10. revízia), môže stanoviť detský klinický psychológ alebo pedopsychiater.

More Articles