Je možné posunúť čas diagnostiky na neskoršiu hodinu (cestujeme zo vzdialenejšej časti Slovenska)

Štandardne diagnostika v našom Centre začína o 9:00 hod. Začiatok diagnostiky je nastavený tak, aby sme stihli zrealizovať všetky potrebné úkony, a to čo najplynulejšie. Pokiaľ cestuje zo vzdialenejšej časti Slovenska, odporúčame Vám, samozrejme v závislosti od povahy a veku dieťaťa, prísť deň vopred. Je ideálne, ak dieťa príde na diagnostiku vyspaté a oddýchnuté.
Deti predškolského veku, už nie sú schopné v neskorších doobedných alebo poobedných hodinách, sústrediť sa na aktivity, ktoré sú súčasťou diagnostiky.
Je však možné posunúť začiatok diagnostiky o hodinu, najneskôr na 10:00 hod. Celý proces diagnostiky pozostáva z viacerých úkonov (úvodné zoznámenie, ADOS, ADI-R, odbery krvi, odtlačky ..), ktoré zabezpečujú viacerí pracovníci nášho tímu a na seba časovo nadväzujú.

More Articles