Druhý rodič nesúhlasí s vykonaním diagnostiky, ako postupovať?

Diagnostika v Akademickom centre výskumu autizmu je podmienená súhlasom oboch zákonných zástupcov dieťaťa. V prípade, ak nemáme tieto súhlasy k dispozícii, nie je možné realizovať diagnostiku v našom centre.

More Articles