Dieťa má strach z nového prostredia, neznámych ľudí, neviem či zvládne diagnostiku?

Kolegovia psychológovia, psychologičky a lekárky, ktorí budú s Vašim dieťaťom pracovať, majú skúsenosti s diagnostikou detí a pred samotnou diagnostikou je vyhradený čas na „zoznámenie sa“ .

More Articles