Dieťa má panický strach z odberu krvi, musí ho absolvovať?

Naše centrum je výskumným pracoviskom. Vzorka krvi je pre nás mimoriadne dôležitá, pretože vďaka nej môžeme realizovať naše výskumné aktivity. Z tohto dôvodu je odber krvi podmienkou vyšetrenia Vášho dieťaťa v našom centre. Odber krvi sa realizuje v certifikovanej ambulancii milým a skúseným zdravotníckym personálom (lekár a sestra), ktorí majú niekoľkoročné skúsenosti s odberom krvi aj nespolupracujúcim deťom. Rodič je pri odbere krvi dieťaťu oporou, drží ho v náručí a dodáva mu pocit istoty.

More Articles