Čo v prípade, že máme dohodnutý termín diagnostiky a dieťa ochorie?

V prípade, že dieťa ochorie a nie je možné realizovať diagnostiku, prosím informujte nás čo najskôr (mailom, telefonicky), následne sa dohodneme na čo najskoršom náhradnom termíne vyšetrenia.
Zároveň prosíme o zodpovedný prístup z Vašej strany.Pre dieťa,hoci len s miernymi príznakmi ochorenia (soplík, kašeľ),je ťažšie sústrediť sa na aktivity počas diagnostiky, Ochorenie môže zmeniť jeho náladu a ochotu spolupracovať a tým sa skresľuje celkový výsledok z diagnostického procesu.

More Articles