• 29. SEPTEMBRA 2022
  Workshop Skríning a diagnostika Autizmu

  Workshop Skríning a diagnostika Autizmu

  Akademické centrum pre výskum autizmu, spolu s autorkami slovenskej adaptácie mobilnej aplikácie ASDetect si vás dovoľujú pozvať na workshop. Cieľom workshopu je ponúknuť odbornej verejnosti aktuálne informácie o Poruchách autistického spektra, predstaviť Štandardné operačné postupy (ŠOP) pre skríning, diagnostiku a manažment pacientov s PAS ako aj predstaviť slovenskú adaptáciu mobilnej aplikácie ASDetect. Miesto a čas:

  • 18. NOVEMBRA 2021
  Online semináre o autizme

  Online semináre o autizme

  Počas stretnutí budete mať možnosť oboznámiť sa s činnosťou ACVA, podmienkami a postupom pri prihlásení sa na diagnostiku do nášho centra. 1. seminár – 29.novembra 2021 o 18:00. Téma: predstavenie ACVA, prvé príznaky autizmu a skríning, postup pri prihlásení sa na diagnostiku ACVA.   2. seminár – 7. decembra 2021 o 18:00. Téma: výskumné aktivity