Počas stretnutí budete mať možnosť oboznámiť sa s činnosťou ACVA, podmienkami a postupom pri prihlásení sa na diagnostiku do nášho centra.

1. seminár – 29.novembra 2021 o 18:00.

Téma: predstavenie ACVA, prvé príznaky autizmu a skríning, postup pri prihlásení sa na diagnostiku ACVA.

Téma: výskumné aktivity ACVA, včasná diagnostika a intervencie možnosti včasnej diagnostiky, dostupnosť terapií a intervencií, priebeh diagnostiky v ACVA, výskum v oblasti autizmu v ACVA.

 

3. seminár – 13. decembra 2021 o 18:00.

ABA terapia, predstavenie, mýty a fakty, výživové poradenstvo a problémy v stravovanie detí s PAS

 

Radi sa s Vami podelíme o informácie súvisiace s našimi výskumnými aktivitami a plánmi do budúcnosti.
Časť seminárov sa venuje možnostiam včasnej diagnostiky, dostupnosti intervencií a terapií. Samostatnou témou tretieho seminára je ABA terapia, najznámejší a zároveň v dnešnej dobe aj veľmi diskutovaný terapeutický prístup k deťom s autizmom. Nebude chýbať ani téma zaoberajúca sa výživovým poradenstvom a problémami v stravovaní detí s autizmom.

Vaše otázky, na ktoré by ste počas online semináru radi dostali odpoveď, môžete už dnes smerovať na adresu: seminar@acva.sk
Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Tu sa môžete prihlásiť.
Tím ACVA

Tieto online semináre sú podporené grantom z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy pre rozvoj športu a vzdelávania v Bratislave

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]