• 2. APRíLA 2024
  2. apríl Svetový deň povedomia o autizme

  2. apríl Svetový deň povedomia o autizme

  Milí rodičia, priatelia, kolegovia a spolupracovníci ACVA, práve dnes, 2. apríla, si pripomíname Svetový deň povedomia o autizme, ktorý sa odhadom týka  až jedného percenta populácie. „Ide o ochorenie, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňuje vývin jedinca. Nejde pritom iba o oblasť sociálnej komunikácie či interakcie, ale aj o adaptívne správanie, kognitívne a jazykové schopnosti, fungovanie v skupine rovesníkov alebo v rodine a vplýva na

  • 15. FEBRUáRA 2024

  Diagnostika v ACVA (2024)

  Vážení rodičia, do aktuálne prebiehajúceho výskumu (2024) hľadáme deti: Cieľom nášho výskumu je mapovanie vývinu predčasne narodených detí v kontexte autizmu a oneskorovania rečového vývinu. Výsledky, ktoré získame, prispejú k obohateniu poznatkov o raných prejavoch autizmu. Včasná diagnostika je základom pre vhodnú intervenciu a liečbu. Ak ste rodič dieťatka, u ktorého sú prítomné určité špecifiká vo vývine a chceli by ste

  • 9. FEBRUáRA 2024
  ROZHOVOR V ČASOPISE TÉMA S DOC. K. BABINSKOU

  ROZHOVOR V ČASOPISE TÉMA S DOC. K. BABINSKOU

  Čo môže spôsobiť nesprávna strava pri poruche autistického spektra? Ako naučiť autistov jesť to, čo odmietajú? Prečo majú autisti „iný“ spánok? vysvetľuje doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc., ktorá roky skúma súvislosti autizmu a stravy.

  • 28. NOVEMBRA 2023
  ROZHOVOR V DISKUSNEJ RELÁCII ZKH S PROF. D. OSTATNÍKOVOU

  ROZHOVOR V DISKUSNEJ RELÁCII ZKH S PROF. D. OSTATNÍKOVOU

  Do diskusnej relácie Rozhovory ZKH SME bola pozvaná naša pani profesorka MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., prednostka Fyziologicky ústav LFUK, Prodekanka pre medzinárodné vzťahy Lekárska fakulta Univerzity Komenského ako aj čerstvá laureátka ESET Science Award v kategórii výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania. Dozviete sa aj …… prečo je viac autistov chlapcov ako dievčat? Ako vlastne vzniká autizmus?