Do not wait for a miracle

MZSR 22/2019, zodpovedný riešiteľ/principal investigator: prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.