Nečakajme na zázrak

MZSR 22/2019, zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.