V našom výskumnom centre využívame štandardné skríningové (MCHAT) a diagnostické (ADOS2, ADI-R) nástroje na diagnostiku porúch autistického spektra. Využívame štandardné hodnotiace škály na detekciu agresívneho správania, adaptívneho správania, GIT ťažkostí…..kognitívnych schopností.

Overovanie efektívnosti dotazníka M-CHAT v slovenskej populácii a zavádzanie povinného skríningu PAS na Slovensku.

Zisťovali sme efektívnosť dotazníka M-CHAT v slovenskej populácii a vzťah k výsledkom testov objektívnej diagnostiky štandardnými nástrojmi ADOS2 a ADI-R.. M-CHAT má v slovenskej populácii vo všetkých parametroch zodpovedajúce hodnoty k publikovanej senzitivite a špecificite testu a koreluje so skóre testu ADI-R v troch zo štyroch metaných skóre. M-CHAT je súčasťou štandardných postupov MZ SR v skríningu psychomotorického vývinu.