Ponúkame Vám ďalší zo zaujímavých rozhovorov, ktoré vychádzajú v týždenníku Téma.
Tentokrát v týždenníku Téma uverejnený rozhovor s našou kolegyňou RNDr. Klaudiou Kyselicovou, PhD. Okrem iných zaujímavosti sa dozviete, či je možné určiť autizmus z telesných znakov a ako vyzerá dlaň človeka s PAS.
Zdroj: týždenník TÉMA 25_2020