Spoluautorkou knižnej publikácie O osvietenom premiérovi, vianočnom kaprovi a slovenskej Gréte je aj naša kolegynka, antropologička RNDr. Klaudia Kyselicová, PhD.

34 slovenských vedkýň a vedcov, ktorí pôsobia na našich i zahraničných univerzitách a v Slovenskej akadémii vied prináša súbor 39 popularizačných textov mapuje rôzne oblasti nášho života a odpovedá na kľúčové otázky súčasnosti.

Editorom publikácie, vychádzajúcej pod hlavičkou Aktuality.sk, je rešpektovaný seizmológ Peter Moczo. Súčasťou titulu, zahŕňajúceho rôzne oblasti výskumu od psychológie, politológie, ekonómie, práva, histórie, medicíny, aplikovanej informatiky, seizmológie, sociológie, literatúry, stavebného inžinierstva, mayológie, fyziky či chémie, sú portréty slovenských vedkýň a vedcov.

Viac informácií z krstu knihy nájdete tu:

Ako dlho by prežilo ľudstvo bez vedcov? | Aktuality.sk