V roku 2013 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava podpísala zmluvu s Národným ústavom detských chorôb (t.č. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava) .

Predmetnom zmluvy je poskytovanie autistickým pacientom, resp. ich rodičom, ktorý absolvujú diagnostiku v Akademickom centre výskumu autizmu kontakt na špecialistov z NÚDCH, v príslušnom medicínskom odbore. NÚDCH poskytne spätnú väzbu o diagnóze a liečbe detí, ktoré boli odporúčané na odborné vyšetrenia výskumným centrom LF UK.