Účasť kolegov z tímu ACVA na medzinárodnej konferencií so zameraním na autizmus, kde mali možnosť prediskutovať mnohé otázky s kolegami zo zahraničia. Súčasťou konferencie bolo aj viacero workshopov so zameraním na intervenciu či priblíženie života jedincov s autizmom.