Vážení rodičia, do aktuálne prebiehajúceho výskumu (2021 – 2024) hľadáme deti vo veku 24 – 42 mesiacov (2 – 3,5roka).

Kto sa môže zúčastniť?

Hľadáme deti:

 • deti vo veku od 24 do 42 mesiacov (2 _ 3,5roka)
 • deti, u ktorých si rodičia nie sú istí primeranosťou ich vývinu (vývin sa oneskoruje, nezodpovedá norme),
 • deti, u ktorých už bolo vyjadrené podozrenie na Poruchu autistického spektra (PAS – pediatrom, neurológom…).

Čo zahŕňa bezplatná diagnostika (v stručnosti):

 • Vaše dieťa absolvuje sériu diagnostických vyšetrení (PAS, vývinová škála – diagnostika schopností, exekutívne funkcie) – cca 2,5 – 3 hodiny času (niekedy je potrebné prísť 2x, aby toho nebolo na dieťa naraz priveľa). Túto sériu dieťa absolvuje 2x (v roku 2022, v roku 2023)
 • Vaše dieťa absolvuje odber krvi (na našom pracovisku) a odber moču a stolice (urobia rodičia doma).
 • Vy rodičia vyplníte sériu dotazníkov pre účely výskumu (všetko online)
 • Vy rodičia absolvujete podrobný rozhovor o vývinovej histórii dieťaťa (cca 2hodiny, dá sa aj online)

Benefity pre Vás:

 • Posúdenie vývinovej úrovne dieťaťa, odporúčania pre ďalší postup v prípade zaznamenaných oneskorení.
 • Diagnostika Poruchy autistického spektra.
 • Sledovanie postupu vývinu dieťaťa v čase.
 • Písomná správa o výsledkoch vyšetrení + odporúčania pre ďalší postup (príp. ďalšia diagnostika, vhodné intervencie).

V prípade záujmu kontaktujte:

kopcikova7@uniba.sk