Variabilita frekvencie srdca pri poruchách autistického spektra
(Heart rate variability in autism spectrum disorders)

UK/300/2016, zodpovedný riešiteľ: Mgr. Diana Filčíková