Úloha mitochondriálnej DNA v etiológii autizmu
(The role of mitochondrial DNA in etiology of autism)

UK/502/2016, zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lenka Vokálová