Úloha genetických faktorov v etiológii autizmu
(The role of genetics in etiology of autism)

UK45/2013, zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jaroslava Durdiaková