MUDr. Silvia Hnilicová

MUDr. Silvia Hnilicová po skončení štúdia na Lekárskej fakulte UK pracovala na Ústave farmakológie a klinickej farmakológie LFUK so špecializačnou praxou a skúškou v odbore interná medicína na II. Internej klinike LF UK. Venovala sa adherecii pacientov k liečbe a podieľala sa na založení Liekového informačného centra LFUK. V roku 1994 absolvovala študijný pobyt na Universidad La Laguna, Španielsko.  Počas 13 ročného pobytu v USA sa venovala autizmu a ABA terapii. Pôsobila ako Program Director, Home-Based Autism Therapy v rokoch 2004 až 2009. Od roku 2009 sa venovala kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ktorá bola završená obhajobou PhD. V rokoch 2011 az 2012 pôsobila ako programová riaditeľka pre medicínske záležitosti v spoločnosti Klient PRO SK. Od roku 2013 sa venuje sa práci v ACVA LFUK ako diagnostik a je zakladateľkou ACVA oz.

Venuje sa najmä skríningu autizmu, včasnej diagnostike a tvorbe štandardov pre skríning, diagnostiku a manažment autizmu pre MZ SR.