Mgr. Daniela Franková

Magisterské štúdium v odbore psychológia absolvovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V Akademickom centre výskumu autizmu LF UK je súčasťou diagnostického tímu a aktívne sa zapája do vedeckej práce v rámci viacerých výskumných projektov.