Pohlavne špecifický geneticko-endokrinný pohľad na poruchy autistického spektra

Pohlavne špecifický geneticko-endokrinný pohľad na poruchy autistického spektra

Pohlavne špecifický geneticko-endokrinný pohľad na poruchy autistického spektra(Sex specific genetic-endocrine insights into autism spectrum disorder)   začiatok riešenia projektu: 01.07. 2021koniec riešenia projektu: 31.12. 2024   Anotácia Poruchy autistického spektra (PAS) sú celoživotné neurovývinové poruchy charakterizované sociálnymi a komunikačnými deficitmi, ako aj stereotypnými a obmedzenými vzorcami správania. Toto ochorenie je signifikantne častejšie diagnostikované u mužov