Sociálny, emočný a kognitívny obraz autizmu v interdisciplinárnych zrkadlách
(Social, emotional and cognitive mirror image of autism from interdisciplinary perspective)

APVV-0254-11, zodpovední riešitelia: RNDr. Silvia Lakatošová, PhD., MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.