Laureáti mimoriadnej ceny


Daniela Ostatníková
Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. sa celoživotne venuje výskumu mozgu a jeho funkciám, v posledných desaťročiach najmä témou autizmu, ktorá je v dnešnej dobe mimoriadne aktuálna, keďže výskyt tejto poruchy v poslednom období výrazne narastá. Prof. Ostatníková sa témou autizmu začala zaoberať prostredníctvom výskumu vplyvu pohlavných hormónov na kognitívne funkcie mozgu z pohľadu pohlavného dimorfizmu, keď začala tieto aspekty sledovať na deťoch a adolescentoch s mimoriadnym nadaním. Po rokoch jej výskumu na Lekárskej fakulte  Univerzity Komenského  v Bratislave, vznikla vetva tejto vedeckej školy, ktorá sa zamerala na deti s  poruchami autistického spektra (PAS). Prof. Ostatníková vytvorila multidisciplinárny tím, ktorý začal skúmať autizmus, najmä z pohľadu etiológie a možných súvislostí s pohlavnými hormónmi a genetickým pozadím ich metabolizmu, s poruchami trávenia a črevnej mikroflóry aj poruchami spánku a imunity.  Prekonala pritom všetky počiatočné prekážky spojené s absenciou diagnostiky a diagnostických nástrojov, jednoznačne definovaných odborov a odborností, ktoré sa mali na diagnostike podieľať, neboli známe a etablované metódy a postupy ako pomáhať pacientom s touto diagnózou. V roku 2013 pri Fyziologickom ústave na LFUK založila Akademické Centrum Výskumu Autizmu.  Najviac energie jej zobrala snaha presvedčiť kompetentné orgány (MZ SR, MS SR, MPSVR SR a samosprávne orgány), že autistom treba pomôcť aj legislatívne. Po dlhých rokoch úsilia sa v roku 2020  situácia pohla dopredu a momentálne sa na MZ SR pracuje na diagnostických štandardoch pre toto ochorenie a na vzniku centier pre poruchy autistického spektra na Slovensku. Rok 2020 je teda možné vďaka vytrvalému úsiliu prof. Ostatníkovej považovať za zlomový z pohľadu celkového vnímania a prístupu k ľuďom s autizmom na Slovensku. Napriek tomu, že primárny cieľ prof. Ostatníkovej bol vedecký pokrok, vďaka jej obetavému prístupu a angažovaniu sa v prospech autistov a ich rodín vytvorila veľkú spoločenskú hodnotu, pričom dokázala motivovať mnoho ďalších, najmä mladých vedcov a lekárov, ktorí v jej diele pokračujú.