Molekulárno-biologická analýza fekálnej mikroflóry a jej vplyv na zápal a gastrointestinálne symptómy u detí s autizmom
(Molecular biological analysis of fecal microflora and its impact on inflammation and gastrointestinal symptoms in autistic children)

VEGA 1/0086/14, zodpovedný riešiteľ: MUDr. Aleksandra Tomova, PhD.