Genetické polymorfizmy v géne pre metyléntetrahydrofolát reduktázu u autistickej populácie na Slovensku
(Genetic polymorphisms of gene for methylenetetrahydrofolate reductase in autistic population in Slovakia)

UK/621/2014, zodpovedný riešiteľ: Mgr. Daniela Dorňáková