Akademické centrum výskumu autizmu, v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, hľadá do výskumu deti s diagnostikovanou poruchou autistického spektra, verbálne (hovoriace v celých vetách, vo veku 6-11 rokov.

V rámci účasti na projekte absolvuje dieťa:

komplexnú diagnostiku príznakov PAS,

zmeranie intelektu a exekutívnych funkcií,

testovanie teórie mysle, adaptívneho správania a lingvisitických parametrov.

 

Benefity spojené s účasťou na výskumnom projekte:

bezplatné vyšetrenie intelektu dieťaťa,

poďakovanie za zapojenie sa do výskumu formou 50 € nákupnej poukážky.

Bližšie informácie Vám poskytne

Mgr. Katarína Polónyiová,

mail: katarina.polonyiova@fmed.uniba.sk,