• 14. FEBRUARY 2022
  Zapojte sa do výskumu

  Zapojte sa do výskumu

  Vážení rodičia. Do nášho výskumu o jazykových schopnostiach, intelekte a teórie mysle hľadáme kontrolných respondentov a respondentky.

  • 2. SEPTEMBER 2021
  Hľadáme deti do výskumu – pomôžte nám lepšie porozumieť poruchám autistického spektra

  Hľadáme deti do výskumu – pomôžte nám lepšie porozumieť poruchám autistického spektra

  Akademické centrum výskumu autizmu, v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, hľadá do výskumu deti s diagnostikovanou poruchou autistického spektra, verbálne (hovoriace v celých vetách, vo veku 6-11 rokov. V rámci účasti na projekte absolvuje dieťa: komplexnú diagnostiku príznakov PAS, zmeranie intelektu a exekutívnych funkcií, testovanie teórie mysle, adaptívneho správania

  • 22. JUNE 2021
  Krištáľové krídlo za rok 2020 – Mimoriadne ocenenie

  Krištáľové krídlo za rok 2020 – Mimoriadne ocenenie

  ACVA tím s hrdosťou gratuluje pani profesorke MUDr. Daniele Ostatníkovej, PhD., ktorá si prevzala Mimoriadne ocenenie, Krištáľové krídlo za rok 2020, za svoju celoživotnú prácu, v ktorej sa venuje výskumu mozgu a jeho funkciám a v posledných desaťročiach najmä téme autizmu. Foto zdroj: Peter Frolo, web: Krištáľové krídlo pozná laureátov 24. ročníka BRATISLAVA, 20. júna – Poznáme