Diagnostický proces v Akademickom centre výskumu autizmu je bezplatný, avšak požadujeme od Vás rodičov spoluprácu vo forme zapojenia sa do výskumného procesu, ktorý je založený na poskytnutí biologických vzoriek dieťaťa (jednorazový odber stolice, moču a krvi) bez ohľadu na diagnózu dieťaťa. Druhou podmienku absolvovania diagnostiky v našom centre je vyplnenie elektronických dotazníkov, ktoré Vám budú vopred zaslané.

Akademické centrum výskumu autizmu sa zameriava výlučne na diagnostiku detí vo veku od 2 do 15 rokov

Viac informácii nájdete v nasledovnom dokumente:

Na základe Vami prejaveného záujmu o diagnostiku v našom centre budete kontaktovaní koordinátorkou centra, ktorá Vám mailom zašle:

  • základné informácie o diagnostike,
  • elektronické dotazníky, ktorých vyplnenie je podmienkou na realizáciu diagnostiky v našom centre,
  • jedinečný kód pre Vaše dieťa, ktorý použijete pri vyplnení dotazníkov.

Vopred Vám budú poštou zaslané odberné skúmavky na stolicu, aj s popisom ako postupovať aby sa vzorka neznehodnotila,

Žiadame rodičov aby diagnostiku dostavili s dieťaťom bez akútneho infekčného/respiračného ochorenia. Choré dieťa nie je možné zodpovedne vyšetriť a zhodnotiť diagnostiku.