OSN v roku 2008 vyhlásila 2.apríl za Svetový deň povedomia o autizme. Cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o diagnózach v rámci skupiny porúch autistického spektra (PAS), dokázať prijať detí aj dospelých s touto diagnózou a umožniť im primerané vzdelávanie a možnosť viesť dôstojný a zmysluplný život.

V Akademickom centre výskumu autizmu sa už od roku 2013 venujeme diagnostike, edukácii a hlavne výskumu zameraného na zistenie príčin PAS.

Symbolom tohto dňa je modrá farba, teda farba komunikácie a práve komunikácia je oblasť, v ktorej majú deti, ako aj dospelí s autizmom najväčšie deficity.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu, kedy sa mnoho aktivít, akcií, prednášok a stretnutí nemôže konať, stačí málo – obliecť si v tento deň niečo modré a tým vyjadríte Vašu podporu deťom s autizmom, ich rodičom, dospelým s PAS, pedagógom, terapeutom, asistentom, lekárom, vedcom a všetkým tým, ktorých