https://vedanadosah.cvtisr.sk/podujatie/bratislavska-vedecka-cukraren-os-mozog-crevo-ako-vyziva-a-travenie-ovplyvnuju-nase-nalady-a-myslenie/

Vedecká cukráreň sa uskutoční bez prítomnosti publika a záznam bude zverejnený na YouTube kanáli CVTI SR.

Otázky pre prednášajúcu môžete napísať do komentára na Facebooku.

doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD. Zdroj: K. Babinská

Hosť: doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD.,
Fyziologický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 
Dátum a čas: december 2020
Miesto: YouTube kanál CVTI SR

Správna výživa je dôležitá, to vieme všetci. No aká výživa je naozaj správna? Často nás lákajú rôzne diéty, sú však prínosom alebo rizikom pre naše zdravie? Stravou vyživujeme nielen svoje telo, ale aj našich mikroskopických obyvateľov, ktorí prebývajú v tráviacom systéme. Ak chceme byť zdraví, mali by sme jesť to, čo prospieva nám a aj našej črevnej mikrobiote. Vedeli ste, že črevná mikrobiota ovplyvňuje aj náš centrálny nervový systém?

V prednáške budeme hľadať odpovede na všetky tieto otázky a povieme si viac o dôležitej osi „mozog – črevo“.

Doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., pôsobí vo Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Spolu s kolegami sa podieľa na zavádzaní nových foriem výučby medicíny na LFUK, ktoré zvyšujú pripravenosť medikov pre prax. Oblasť výživy je jej prácou i záľubou. Vyučuje fyziológiu výživy a dlhodobo sa venuje výskumu výživy. V súčasnosti je súčasťou tímu, ktorý sa zaoberá výskumom autizmu, kde sa sústreďuje najmä na výživové problémy osôb s autizmom. O zásadách správnej výživy nielen prednáša, ale sa nimi aj riadi.

Októbrová vedecká cukráreň je sprievodným podujatím Festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2020, ktorý sa v zmenenej forme a v novom termíne uskutoční aj v roku 2020. Hlavný program bude online, v piatok 27. 11. 2020.

Youtube kanál CVTI SR so záznamami uskutočnených podujatí

Podujatie na FB