• DIAGNOSTIKA

   DIAGNOSTIKA

   evaluácia a diagnostika,
   medicínsky manažment :
   – lekár – špecialista,
   – klinický psychológ,
   – špeciálny pedagóg,
   – farmakológ/farmaceut


  • DIAGNOSTIC

   DIAGNOSTIC

   The diagnostic process at the Academic Research Center for Autism is free, but we ask the parents to cooperate in the form of engaging in a research process that is based on providing biological samples of the child  • VZDELÁVANIE

   VZDELÁVANIE

   odborné prednášky pre všetky partnerské inštitúcie, edukácia študentov druhého aj tretieho stupňa vzdelávania, konzultácie a tréningy pre rodičov, behaviorálna intervencia, rečové/jazykové poradenstvo, kontakt na komunity (lekár – špecialista, psychológ, špeciálny pedagóg, logopéd, sociálny pracovník)

  • EDUCATION

   EDUCATION

   The Academic Research Center for Autism deals with many activities aimed at educating the professional and lay public.

  • Výskum

   Výskum

   interprofesionálny výskum etiopatogenetických mechanizmov vzniku autizmu v rámci domácich aj zahraničných grantových projektov s prepojením na klinickú prax a farmakologickú intervenciu (neurológ, psychiater, fyziológ a patologický fyziológ, histológ, molekulový biológ, genetik, imunológ, gastroenterológ, psychológ, farmakológ/farmaceut).

  • RESEARCH

   RESEARCH

   At the Academic Research Center for Autism, we focus on interprofessional research into the etiopathogenetic mechanisms of autism in domestic and foreign grant projects. Our interdisciplinary team is made up of experts from several fields, namely, neurology, psychology, molecular biology, genetics, nutrition and pharmacy.