Profesorka Daniela Ostatníková hostkou u Šarkana

Profesorka Daniela Ostatníková je uznávaná vedkyňa a lekárka, ktorá sa venuje výskumu vplyvu pohlavných hormónov na špecifické kognitívne schopnosti u oboch pohlaví. Šarkanovi v talkshow prioritne porozprávala o vplyve testosterónu na ľudský život. 

Testosterón je najdôležitejší mužský hormón. Vplýva na správny vývin a funkciu mužských pohlavných orgánov, svalstva či ochlpenia. Testosterón však ovplyvňuje aj myslenie muža. Čím vyššiu hladinu testosterónu muž má, tým viac sa snaží presadiť sa v spoločnosti, je priebojnejší a dominantnejší. 

Hladina testosterónu u mužov sa však globálne rokmi znižila. Testosterón pomáhal mužom zvládať manuálnu prácu. V súčasnosti však ľudí v mnohých zamestnaniach vymenili stroje. Tým pádom už muži nepotrebujú vysoké hladiny testosterónu v krvi, pretože sa fyzicky až tak nenamáhajú.

Testosterón však môže vplývať aj na vývin porúch autistického spektra. Niektoré výskumy ukázali, že u detí, ktoré boli počas tehotenstva obmývané plodovou vodou s vysokou hladinou testosterónu, sa častejšie vyskytujú autistické črty.