Záznam z prednášky: https://www.youtube.com/watch?v=mPDlDiO69Q4