Poradňa o výžive slúži na pomoc rodičom detí s autizmom alebo samotným ľuďom s autizmom, ktorí majú výživové problémy, prípadne iné otázky spojené z výživou.

V poradni odpovedá doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc. z nášho centra ACVA, na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá sa venuje výučbe, výskumu, osvetovej a poradenskej činnosti v oblasti výživy.

Vašu otázku zadajte prostredníctvom emailu na acva@acva.sk