AUTORI: Babinska, K., Celusakova, H., Belica I., Szapuova, Z., Waczulikova, I., Nemcsicsova, D., Sashova Tomova, A., Ostatnikova, D.

International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020. 17(17): p. 1-18

https://www.mdpi.com/1660-4601/17/17/6372/htm