Epidemiologický dotazník EDO-20 vznikol s cieľom definovať rizikové faktory, ktoré popri genetike zohrávajú úlohu pri poruchách autistického spektra.

V prípade, že máte dieťatko, ktorému bola diagnostikovaná PAS, resp. má podozrenie na PAS, budeme Vám vďační, ak si nájdete čas a vyplníte dotazník a pomôžete tým nášmu výskumu.

Privítame, ak sa medzi Vami nájdu aj rodičia detí, ktoré nespadajú do skupiny detí s podozrením na PAS, s diagnózou PAS alebo inou neurovývinovou poruchou a vyplnia dotazník Získame tým kontrolné údaje, ktoré sú z hľadiska výskumu taktiež dôležité.

Ďakujeme za Váš čas a ústretovosť! Veríme, že aj vďaka Vašej pomoci sa nám podarí definovať rizikové faktory PAS.

LINK NA DOTAZNÍK EDO-20