Doc. MUDr. KATARÍNA BABINSKÁ, PhD., MSc. Akademické centrum výskumu autizmu, Fyziologický ústav Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Je súčasťou tímu, ktorý sa zaoberá výskumom autizmu. Sústreďuje sa najmä na tráviace a výživové problémy osôb s autizmom. Jej pedagogická práca zahŕňa výučbu fyziológie a výživy človeka. V súčasnosti s kolegami zavádza nové formy štúdia medicíny na LFUK, ktoré zvyšujú zručnosti a pripravenosť medikov pre prax.