ĎAKUJEME spoločnosti Transpetrol, vďaka finančnému daru vo výške 5.000€, ktoré nám v roku 2020 poskytla sme mohli zrealizovať nákup dvoch nových diagnostických sád, potrebných pre diagnostiku detí metodológiou ADOS-2.