V diagnostike porúch autistického spektra (PAS) nie je doposiaľ k dispozícii žiaden biologický marker, na základe ktorého by bolo možné potvrdiť, resp. vylúčiť prítomnosť PAS.

Dôležitým faktorom je včasné zachytenie prvých prejavov autizmu, ideálne do druhého roku veku života.

Existuje skupina tzv. „varovných príznakov“ PAS:

Obavy rodičov, medzi ktoré partií oneskorený vývin reči, deficit v sociálnych oblastiach, problémové správanie, dieťa netoleruje zmeny, stráni sa kolektívu rovesníkov, problémy spojené s príjmom potravy a ďalšie.

Objektívne príznaky, dieťa nereaguje na svoje meno, má oneskorený vývin reči a komunikačných schopností, neprítomnosť jednoduchých slov do 16 mesiacov, neprítomnosť úsmevu alebo prejavu radosti, nezvyklé a repetitívne používanie predmetov (ukladanie do radov, zoraďovanie podľa farieb) repetitívne a stereotypné pohyby tela (mávanie rukami, poskakovanie, chodenie po špičkách), strata reči a iných sociálnych zručností v akomkoľvek veku.

Skríning PAS slúži na vyhľadávanie detí s vysoký rizikom PAS v populácií, ktorá je považovaná za zdravú. Metóda skríningu má byť rýchla, ľahko dostupná, aby bolo možné skontrolovať čo najviac detí.

V rámci skríningu je možné použiť rôzne metódy.

Viac informácii nájdete v článku:

Hnilicová, S., Ostatníková, D., Poruchy autistického spektra – včasná diagnostika a skríning www.solen.sk 2018,19(2), Pediatria pre prax